Ασφάλιση Διαχειριστικών Επιτροπών

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Ζητήστε Προσφορά  Ρωτήστε τον ειδικό

Με αυτόν τον οδηγό θα μάθετε:

 • Τι σημαίνει “Κοινόκτητη Οικοδομή”
 • Ποια είναι η “Κοινόκτητη Ιδιοκτησία”
 • Ποια είναι η υποχρεωτική ασφάλιση που προνοεί η νομοθεσία
 • Τι γίνεται σε περίπτωση μερικής καταστροφής
 • Πως εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος
 • Σοβαρά λάθη προς αποφυγή
 •  Προσωπικές ευθύνες μελών διαχειριστικής επιτροπής
 • Αστική ευθύνη “Κοινόκτητης Οικοδομής)
 • Στοιχεία ενός καλού πακέτου Ασφάλισης Κοινόκτητης Οικοδομής
 • Τι πρέπει να προσέξετε αν είστε μέλος διαχειριστικής επιτροπής
 • Εκτυπώστε ένα γρήγορο υπολογιστή για τον υπολογισμό της ασφάλισης της κοινόκτητης οικοδομής
You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you, we have sent your ebook to the email address you have provided!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε τον οδηγό δωρεάν

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?