Εκπαίδευση στελεχών στο ξενοδοχείο “Semeli”, 6 Μαρτίου 2017