Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φαρμακείου

Όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε

Ρωτήστε τον ειδικό

Ζητήστε την προσφορά μας για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φαρμακείου (πάροχων ΓεΣΥ)

Ζητήστε Προσφορά

Τι θα μάθετε διαβάζοντας τον οδηγό μας.

Στον οδηγό μας θα μάθετε για τα Νέα όρια Ασφαλιστικής Κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης Φαρμακείων (πάροχων ΓεΣΥ), καθώς επίσης θα διαβάσετε και ανάλυση του νόμου ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020, Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 56

Αναλυτικά θα ενημερωθείτε για τα πιο κάτω:

 • Υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής αµέλειας Πάροχων ΓεΣΥ.
 • Διατάξεις για το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αµέλειας Πάροχων ΓεΣΥ.
 • Νέα Ελάχιστα όρια κάλυψης αποζημιώσεων Επαγγελματικής αµέλειας
 • Ελάχιστο όριο κάλυψης εξόδων υπεράσπισης επαγγελματικής αµέλειας
 • Μη επιτρεπόμενες εξαιρέσεις στο ασφαλιστήριο επαγγελματικής αµέλειας
 • Επιτρεπόμενες Εξαιρέσεις στο ασφαλιστήριο επαγγελματικής αµέλειας
 • Εκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης επαγγελματικής αµέλειας
 • Υποχρεώσεις ασφαλισμένου
 • Καταργήσεις και μεταβατικές Διατάξεις
 • Πότε έχει υποχρέωση ένας πάροχος ΓεΣΥ, να ασφαλιστεί µε τα νέα όρια ασφάλισης
 • Παραδείγματα επιδικαζόμενων ποσών από τα Κυπριακά δικαστήρια
 • Σημεία που πρέπει να προσέξετε
You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you, we have sent your ebook to the email address you have provided!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε τον οδηγό δωρεάν

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?