ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν κάποιος τραυματιστεί ως αποτέλεσμα χρήσης ή κατανάλωσης κάποιου ελαττωματικού προϊόντος, μπορεί να έχει την ευχέρεια να διεκδικήσει δικαστικώς αποζημίωση.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Η Ασφάλιση Ευθύνης προϊόντων, σας καλύπτει εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε καταναλωτές για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση τυχών ελαττωματικών προϊόντων,  τα οποία πωλήσατε, προμηθεύσατε, εγκαταστήσατε, τροποποιήσατε ή επεξεργαστήκατε σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών σας.

Η ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων, παρέχει προστασία στον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από προϊόντα, μετά που θα φύγουν τον ασφαλισμένο και δεν θα έχει επομένως καμία ευκαιρία να εξασκήσει οποιασδήποτε μορφής έλεγχο ή επίβλεψη στα προϊόντα αυτά.

Σενάρια τρόμου:

 1. Είσαστε εμπορικό κατάστημα, και πουλήσατε ένα πολύπριζο και σας ενημερώνει ένα πελάτης ότι το πολύπριζο υπερθερμάθηκε και του έκαψε ολοκληρωτικά  το σπίτι και απαιτεί να του πληρώσετε την ζημιά
 2. Είσαστε εμπορικό κατάστημα, και πουλήσατε ένα ποδήλατο και δεν έπιαναν τα φρένα και σκοτώθηκε ένα άτομο και σας ενάγει  η οικογένεια του
 3. παρασκευάσατε φαγητό σε εστιατόριο και δηλητηριάστηκε ένας πελάτης και σας ζητά αποζημιώσεις, και η ασφάλιση σας έναντι τρίτων δεν έχετε επέκταση τροφικής δηλητηρίασης
 4. είσαστε κομμωτήριο, ή σουπερμάρκετ και πουλήσατε μια βαφή μαλλιών και προκάλεσε σοβαρή αλλεργία σε ένα καταναλωτή και σας ενάγει.
 5. είσαστε εμπορικό κατάστημα και πουλήσατε ένα παιχνίδι για μικρό μωρό, και σας κινούν αγωγή οι γονείς γιατί ισχυρίζονται ότι δεν είχατε την κατάλληλη σήμανση και τραυματίστηκε το μωρό

Ποιος Ευθύνεται Νομικά;

Την νομική ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα μπορεί να θεωρηθεί ότι την έχει:

 • ο παραγωγός κάθε πρώτης ύλης, ή μέρους ενός προϊόντος 
 • ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος ή ακόμα και ενός συστατικού του προϊόντος. 
 • Περαιτέρω, μπορεί να είναι υπόλογος για αποζημίωση ο εισαγωγέας του προϊόντος και 
 • κάθε πρόσωπο το οποίο θέτει σε κυκλοφορία προϊόν του οποίου ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν μπορεί να εντοπιστεί.

 “…αν είσαστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος καταναλωτικών προϊόντων επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κοιμάστε ήσυχοι.

Σάββας Χριστοφόρου

Τι ασφαλίζεται;

Η νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με: 

 1. τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και 
 2. τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους 

που προκαλούνται από, και έχουν σχέση με την παραγωγή ή τη διάθεση στην αγορά για κατανάλωση ή χρήση ελαττωματικών προϊόντων στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας.

Αν ο ενάγων αποδείξει ότι φταίει ο ασφαλισμένος τότε καταβάλλονται:

 1. Τα νομικά έξοδα υπεράσπισης και δαπάνες που δημιουργήθηκαν με την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας σε σχέση με την υπεράσπιση, διερεύνηση ή διευθέτηση της απαίτησης
 2. Το επιδικαζόμενο ποσό αποζημίωσης που δικαιούται ο απαιτητής να ανακτήσει από τον Ασφαλισμένο 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εισαγωγείς προϊόντων
 • Κατασκευαστές προϊόντων
 • Διανομείς / Προμηθευτές Προϊόντων
 • Πωλητές προϊόντων ( περίπτερα, καταστήματα)
 • Καταστήματα (χονδρικής και λιανικής πώλησης)
 • Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα
 • Εστιατόρια, ξενοδοχεία
 • Ιατρικά Κέντρα με διαγνωστικά μηχανήματα
 • Ινστιτούτα αισθητικής και κουρεία

Τι Μπορεί να Διεκδικεί ένα καταναλωτής:

Οι αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος σε περίπτωση τραυματισμού από ελαττωματικό προϊόν είναι όμοιες με τις αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος σε περίπτωση ατυχημάτων που προκύπτουν από αμέλεια. Συμπεριλαμβάνουν δηλαδή οποιαδήποτε οικονομική απώλεια που προκύπτει από το ατύχημα όπως, μεταξύ άλλων, απώλεια μισθών και εισοδήματος, οποιοδήποτε συνεπαγόμενο κόστος, και αποζημίωση για πόνο, ταλαιπωρία μια μείωση της ποιότητας της ζωής του τραυματία.

Ενημέρωση για επικίνδυνα προϊόντα:

Στην Κύπρο η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, πληροφορεί τους καταναλωτές συστηματικά  για προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους με το να κοινοποιεί ανακοινώσεις στο Σύστημα GRAS – RAPEX . Τα προϊόντα αυτά εντοπίζονται είτε στην Κύπρο, είτε  στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιούνται  στο Σύστημα GRAS – RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps  ή την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex

Αν είσαστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος οποιονδήποτε προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας για να δώσουμε την προσφορά μας, συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα. 

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.