0
Πελάτες
0
+
Εκατομμύρια Πληρωμές σε Αποζημιώσεις
0
+
Χρόνια Ασφάλισης
0
Ασφαλιστήρια σε Ισχύ
0
Πελάτες
0
+
Εκατομμύρια Πληρωμές σε Αποζημιώσεις
0
+
Χρόνια Ασφάλισης
0
Ασφαλιστήρια σε Ισχύ

Η Insurancelink είναι μια ανεξάρτητη Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, η οποία παρέχει προσωπικές και εμπορικές Ασφάλειες σε όλους τους τομείς των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, μέσω μιας δυναμικής, ενεργητικής και έμπειρης ομάδας εκπαιδευμένων επαγγελματιών.

TESTIMONIALS