ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων καλύπτει αποζημιώσεις από απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον τους, λόγω  οποιασδήποτε πράξης , παράλειψης, ή λάθους που διαπράχθηκε κατά την άσκηση δικηγορίας,  στην Κύπρο βασισμένη αποκλειστικά στο Κυπριακό Δίκαιο. 

Αυτή η ασφάλιση έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης των δικηγόρων σύμφωνα με το νόμο περί δικηγόρων (τροποποίηση) αριθ. (2) του 2009, σύμφωνα με την απόφαση του Cyprus bar Association και ταυτόχρονα μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Ασφαλισμένο άτομο:

Η ασφάλιση καλύπτει τον ίδιο τον Δικηγόρο, τη Δικηγορική εταιρεία ή συνεταιρισμό δικηγορών, τους πρώην συνεργάτες του, τους μετόχους της Δικηγορικής Εταιρείας (ΔΕΠΕ) της οποίας τυχών είναι μέτοχος, τους ασκούμενους στο γραφείο του ή της εταιρείας δικηγόρων, τους υπαλλήλους  και τους εκπροσώπους του ίδιου και της εταιρείας.

Επιπλέον, ο ορισμός του Ασφαλιζόμενου περιλαμβάνει:

  • οι προκάτοχοι του Ασφαλιζόμενου στο δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία.
  • οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που γίνονται συνεταίροι ή μέτοχοι κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης.
  • οποιοδήποτε άτομο εργοδοτειται από τον Ασφαλιζόμενο για χειρισμό οποιασδήποτε εργασίας για λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου,
  • οποιαδήποτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών, εταιρεία διαχείρισης ή καταπιστευματοδόχων που ανήκει στον Ασφαλιζόμενο κατά τον χρόνο δημιουργίας της απαίτησης.
  • ο διαχειριστής ή ο νόμιμος προσωπικός εκπρόσωπος οποιουδήποτε αποθανόντος ή νομικά ανίκανου Ασφαλισμένου

Όρια ασφάλισης:

A. Ελάχιστα ποσά ασφάλισης για αξιώσεις τρίτων:

 (α) 170.860 € για κάθε απαίτηση

 (β) 341.720 € για κάθε Περίοδο Ασφαλίσεων

Β. Ελάχιστα ποσά ασφάλισης για έξοδα υπεράσπισης

Το ελάχιστο ποσό ασφάλισης για έξοδα Άμυνας ορίζεται σε 25.630 € επιπλέον των ορίων ασφάλισης που αναφέρονται παραπάνω.

Γεωγραφικά όρια / δικαιοδοσία δικαστηρίου

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος για δικηγορία που βασίζεται αποκλειστικά στο Κυπριακό Δίκαιο 

Παράταση της περιόδου ασφάλισης: 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος τερματίσει πλήρως τις δραστηριότητές του, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση της ασφαλιστικής του κάλυψης για περαιτέρω περίοδο έως δύο (2) έτη. 

Απευθύνεται σε:

  • Δικηγόρους
  • Εταιρείες Δικηγορίας
  • Συνεταιρισμούς Δικηγόρων
  • Παρόν και πρώην Συνεταίρους
  • Εκπαιδευόμενους δικηγόρους

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.