ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ- C.A.R.

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Στην πραγματικότητα αυτή η Ασφάλιση πρέπει να λέγεται Ασφάλιση Εργοληπτικών Έργων και όχι Ασφάλιση εργολάβων όλων των κινδύνων ή C.A.R όπως είναι γνωστή γιατί ασφαλίζει, το έργο που αναλαμβάνει να αποπερατώσει ένας εργολάβος, ξεκινώντας από ένα σπίτι μέχρι και ένα πολυώροφο κτίριο, αεροδρόμιο, φράγμα, γέφυρα κλπ., καλύπτοντας έναντι όλων των κινδύνων όλες τις οικοδομικές εργασίες, από την εκσκαφή έως την τελική ολοκλήρωση, καθώς και όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως π.χ. ύδρευσης / αποχέτευσης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, κλιματισμού, δίκτυα, συστήματα ασφαλείας, ανελκυστήρες, κλπ. Είναι η κατάλληλη ασφάλιση για να εξασφαλίσει τον ιδιοκτήτη ενός εργοληπτικού έργου ότι θα αποζημιωθεί σε περίπτωση ζημιάς στο έργο. Εξασφαλίζει επίσης, τους εργολάβους, υπεργολάβους και γενικά όσους συνδέονται με το εργοτάξιο.

Εκτός από την υλική ζημιά που μπορεί να προκύψει στο έργο κατά την διάρκεια της οικοδόμησης, η κάλυψη περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για σωματικές βλάβες/ θάνατο και / ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, επιπλέον καλύψεις που περιλαμβάνονται στη βασική κάλυψη είναι:

  • Αστική Ευθύνη από τη χρήση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται εντός τους εργοταξίου, π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί, εκσκαφείς, κ.λπ.
  • Αστική Ευθύνη από τη φόρτωση / εκφόρτωση υλικών στο εργοτάξιο
  • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο
  • Αστική Ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν σε γειτονικά κτίρια από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σημειώστε ότι η ασφάλιση δεν θα καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από τους κραδασμούς, εξάρθρωση ή αποδυνάμωση των θεμελίων των γειτονικών κτιρίων, ούτε ζημία που προκλήθηκε από καθίζηση ή κατολίσθηση, εκτός και αν συμφωνηθεί και προστεθεί στο ασφαλιστήριο με επιπλέον ασφάλιστρο. 
  • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για την απώλεια ή ζημία που προκαλείται σε υπόγεια καλώδια και  σωλήνες ή άλλα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, κλπ.) κατά την εκτέλεση των έργων

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Ανάλογως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.