ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω πυρκαγιάς ή των άλλων κινδύνων Ασφάλισης Περιουσίας, π.χ. φωτιά με τα παρακάτω ποσά:

  • Κέρδη τα οποία θα είχαν αποκτηθεί (με βάση των οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων μηνών).
  • Πάγια έξοδα και λειτουργικά έξοδα και άλλες δαπάνες που εξακολουθούν να τρέχουν (με βάση ιστορικών στοιχείων).
  • Χώρος Προσωρινής Λειτουργίας – Ορισμένα ασφαλιστήρια καλύπτουν τα επιπλέον έξοδα για τη μετακίνηση της επιχείρησης σε προσωρινό χώρο.
  • Πρόσθετες δαπάνες – αποζημιώσεις για διάφορα άλλα έξοδα που επιτρέπουν στην επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ το ακίνητο επισκευάζεται, για να αποφευχθεί ή να περιοριστεί η μείωση των πωλήσεων της επιχείρησης

Αυτή η κάλυψη επεκτείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου της διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία καθορίζεται από το ασφαλιστήριο. Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθορίζουν τη περίοδο αυτή, όπως για παράδειγμα από την ημερομηνία της καταστροφής της περιουσίας, μέχρι να επισκευαστεί και να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν την καταστροφή.

Η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών διατίθεται μόνο σαν συμπληρωματική της Ασφάλισης περιουσίας επιχειρήσεων.

Κατάλληλη για:

Eπιχειρήσεις όπως εργοστάσια, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, γαλακτοκομεία, πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων, και γενικά επιχειρήσεις που παράγουν εισόδημα σε συγκεκριμένο χώρο, και που αν καταστραφoύν από π.χ. φωτιά θα χρειαστούν χρόνο να λειτουργήσουν ξανά.

Πλεονεκτήματα:

Εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για αποκατάσταση των ζημιών.

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.