ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστή καλύπτει την επαγγελματική του ευθύνη προς τρίτους έναντι πραγματικών ή ισχυριζόμενων οικονομικών απαιτήσεων  για λάθη, παραλείψεις ή παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή κατά την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και  εξόδων για δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη, και έξοδα πραγματογνωμόνων για διερεύνηση των απαιτήσεων. 

Βάση των κανονισμών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), τα μέλη του οφείλουν να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης με κατώτατα όρια €200.000 ή το ισοδύναμο ποσό του 10% των ετήσιων δικαιωμάτων, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο για κάθε απαίτηση

Με τους χιλιάδες αριθμούς που περνούν από το μυαλό ενός Λογιστή καθημερινά, το περιθώριο λάθους, και ο ανθρώπινος παράγοντας,  αναμφίβολα καθιστούν την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους επαγγελματίες λογιστές του σήμερα. 

Ποιους αφορά:

 • Αυτοεργαζόμενους λογιστές
 • Λογιστικά γραφεία
 • Λογιστικές εταιρίες

Οι Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Ενδεικτικά καλύπτονται τα πιο κάτω:

 • Αποζημίωση απαιτήσεων τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος / παραβίαση απορρήτου
 • Απώλεια εγγράφων
 • Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Μη τήρηση των προθεσμιών
 • Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
 • Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
 • Δυσφήμιση
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ασφαλιστήριο καλύπτει και ισχυριζόμενα έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας.”

Σάββας Χριστοφόρου

Ενδεικτικοί Λόγοι Απαιτήσεων:

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Μη τήρηση των προθεσμιών 
 • Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 
 • Μη συµµμόρφωση µε λογιστικούς κανονισμούς 
 • ∆δυσφήμιση 
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Γιατί μαζί μας;

 • Εκτεταμένη εμπειρία σε ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης
 • Εξειδικευμένη διαχείριση απαιτήσεων, µε ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εμπορικές σας σχέσεις. 
 • Επιθυμία να χτίσουμε µμακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης µε τους πελάτες µας. 
 • Ηγετική θέση στην αγορά Ασφαλειών
 • Προσωπική εξυπηρέτηση

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.