ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων έχουν καθήκον να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές εισηγήσεις στους πελάτες τους. Ωστόσο, οι πραγματικοί επαγγελματίες δεν κάνουν πράγματα επειδή «πρέπει», αλλά επειδή θέλουν. Η κατοχή του τίτλου του Ορκωτού Ασφαλιστικού Συμβούλου (Chartered Insurer), αποτελεί σαφή ένδειξη ακεραιότητας και επαγγελματισμού που διαβεβαιώνει τους πελάτες μας πάνω απ’ όλα βάζουμε τις ανάγκες τους.

Ως ιδρυτής της Insurance Link, κουβαλώ  25 χρόνια πολύτιμης πείρας και έναν πλούτο γνώσης. Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας θα μοιραστώ τις γνώσεις μου με εσάς και θα διασφαλίσω ότι, όχι μόνο θα εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο- αλλά και το βέλτιστο ασφάλιστρο, καθώς και πλήρη κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης και τι πληρώνετε.

Η Υπόσχεσή Μου
“Θα είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης και θα σας παράσχουμε επαγγελματικές συμβουλές και προσωπική εξυπηρέτηση που θα ικανοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές σας ανάγκες σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ασφαλιστικό περιβάλλον. Θα εκτιμήσουμε πολύ την ευκαιρία να σας βοηθήσουμε να λάβετε τις σωστές αποφάσεις για την Ασφάλισή σας.”

Σάββας Χριστοφόρου

CLU FLMI MBA LUTCF
Chartered Insurer