ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Οδήγα σοβαρά, Οδήγα για πάντα !!

Η Μοτοσυκλέτα χαρίζει ατελείωτες ώρες ξεγνασιάς και χαλάρωσης εφόσον οδηγείται με προσοχή και σύνεση. 

Η Ασφάλιση Μοτοσυκλέτας είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Προσφέρει κάλυψη στον ασφαλισμένο οδηγό έναντι της νομικής του ευθύνης σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία τρίτων, και το κυριότερο σωματική βλάβη συνεπιβατών, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της μοτοσυκλέτας.

Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:

  • Σωματική βλάβη ή θάνατος οποιουδήποτε προσώπου (με ελάχιστο όριο το ποσό των €33.540.000 ανά περιστατικό όπως προνοείται από τη Νομοθεσία)
  • Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου (με ελάχιστο όριο το ποσό των €35 ανά περιστατικό όπως προνοείται από τη Νομοθεσία)   
  • Ζημιά σε περιουσία (με ελάχιστο όριο το ποσό των €1.120.000 ανά περιστατικό όπως προνοείται από τη Νομοθεσία).

Λόγω της επικινδυνότητας της οδήγησης μοτοσυκλέτας,  η ασφάλιση Μοτοσυκλέτας προσφέρεται από πολλές Ασφαλιστικές, πολύ επιλεκτικά και μόνο σε ‘’ ώριμους’’ και συνετούς οδηγούς, και πολλές φορές μόνο για κάλυψη έναντι τρίτων. 

Οδηγειτε συνετά και υπεύθυνα και πάντα εσείς και ο συνεπιβάτης σας να φοράτε το κράνος σας. Και μην ξεχνάτε να ασφαλίζετε ότι αγαπάτε. 

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε το ασφαλίζετε.