ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης τεχνολογίας

Τι καλύπτει;

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης τεχνολογίας καλύπτει τους επαγγελματιών της τεχνολογίας στις τεχνολογικές υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχουν στους πελάτες τους, αν σε περίπτωση επαγγελματικού λάθους, οι πελάτες τους μηνύσουν, ζητώντας αποζημίωση. Η τεχνολογία επαγγελματικής ασφάλισης αστικής ευθύνης συμβάλλει στην κάλυψη των νομικών τελών και στην καταβολή του ποσού αποζημίωσης δικαστηρίου έναντι του ασφαλισμένου.

Παραδείγματα απαιτήσεων τεχνολογίας που πληρώθηκαν από αυτήν την ασφάλιση:

Μια εταιρεία λογισμικού υπολογιστών αναπτύσσει ένα νέο προϊόν που καταστρέφει το σύστημα υπολογιστή ενός πελάτη. Αυτές οι ζημιές κοστίζουν στον πελάτη χιλιάδες σε επισκευές. Ως αποτέλεσμα, υποβάλλουν απαίτηση εναντίον της εταιρείας λογισμικού την ζημιά.

Μια εταιρεία τεχνολογίας καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος για έναν πελάτη. Ο πελάτης ξεκαθαρίζει ότι το χρονοδιάγραμμα για το προϊόν είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η εταιρεία τεχνολογίας αρχίζει αμέσως να εργάζεται για το προϊόν, αλλά χάνει την προθεσμία. Αυτό επιφέρει σημαντικό πισωγύρισμα για τις εργασίες του πελάτη και υποβάλλει απαίτηση αποζημίωσης  εναντίον της εταιρείας τεχνολογίας για αμέλεια.

Μια εταιρεία υπολογιστών δεν ενημερώνει τον πελάτη με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες κατά την πώληση ενός προϊόντος σε μια επιχείρηση. Όταν η επιχείρηση ανακάλυψε ότι θα μπορούσαν να είχαν αγοράσει ένα πιο πλεονεκτικό προϊόν, υπέβαλαν αξίωση εναντίον της εταιρείας υπολογιστών για παράλειψη πληροφοριών.

Ένας προγραμματιστής ιστοσελίδων προσλήφθηκε για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας  για μια επιχείρηση. Μήνες μετά την ολοκλήρωση του ιστότοπο, η επιχείρηση ανακαλύπτει ότι δεν λειτουργεί σωστά. Οι πελάτες έχασαν λεφτά κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, και ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση υποβάλλει απαίτηση εναντίον του προγραμματιστή.

 Ένας ειδικός εγκατάστασης εξαρτημάτων υπολογιστών εγκαθιστά νέο εξάρτημα απευθείας στους υπολογιστές του. Τελικά το υλικό αποδεικνύεται ασύμβατο με τους υπολογιστές της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση υποβάλλει απαίτηση εναντίον του ειδικού εγκατάστασης για αμέλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

Ποιος χρειάζεται ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης τεχνολογίας;

Οι επαγγελματίες της τεχνολογίας που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες χρειάζονται οπωσδήποτε να έχουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης της τεχνολογίας, για να τους κάλυψη σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος. Αυτοί οι επαγγελματίες είναι:

 • Σύμβουλοι πληροφορικής 
 • Εταιρειες Digital Agencies
 • Προγραμματιστές ιστοσελίδων
 • Σχεδιαστές συστημάτων
 • Προγραμματιστές λογισμικού
 • Πάροχοι υπηρεσιών εφαρμογών
 • Διαχειριστές έργων πληροφορικής
 • Προγραμματιστές υπολογιστών
 • Διαχειριστές βάσεων δεδομένων
 • Σύμβουλοι υπολογιστών
 • Ειδικοί εγκατάστασης εξαρτημάτων
 • Ειδικοί ενσωμάτωσης- Integration specialists
 • Ειδικοί ασφαλείας ίντερνετ

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.