Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή μηχανικού διέπεται από τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο.

Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί υπέχουν τεράστιες ευθύνες. Οι πελάτες τους τώρα έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες παρά ποτέ. Τα έργα καθίστανται περισσότερο πολύπλοκα και απαιτούν αρκετή πρωτοτυπία. Τα χρονικά όρια είναι πλέον περιορισμένα. Ακόμη και ο πιο επιμελής επαγγελματίας διακινδυνεύει να υποπέσει σε λάθη. Κανένα γραφείο δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει χωρίς ασφάλιση. Γνωρίζουμε καλά το είδος της προστασίας που χρειάζεστε και γι’ αυτό αναπτύξαμε την ιδανική λύση για να ικανοποιήσουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σας επιτρέπει να συνεχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας και ταυτόχρονα να απολαμβάνετε τη ψυχική σας ηρεμία.

Ποιοί μπορούν να ασφαλιστούν

  • αρχιτέκτονες
  • πολιτικοί μηχανικοί
  • μηχανολόγοι μηχανικοί
  • ηλεκτρονικοί μηχανικοί
  • χημικοί μηχανικοί
  • μηχανικοί μεταλλείων 
  • τοπογράφοι
  • επιμετρητές
  • πολεοδόμοι

Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου

Παράβαση Καθήκοντος: Καλύπτει πραγματική ή ισχυριζόμενη παράβαση καθήκοντος, αμελή πράξη, σφάλμα, παράλειψη, ανακριβή δήλωση, παραπλανητική δήλωση, παράβαση εγγύησης ή εξουσιοδότησης διαπραχθείσα με καλή πίστη, ή παράβαση εμπιστευτικότητας, που επέρχεται κατά την εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης επαγγελματικών υπηρεσιών.

Σωματικός Τραυματισμός / Περιουσιακή Ζημιά: Όταν προκύπτουν από πραγματική ή ισχυριζόμενη αποτυχία να επιτευχθεί το κατά νόμο απαιτούμενο επίπεδο δεξιότητας και εξειδίκευσης κατά την εκτέλεση επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πνευματική Ιδιοκτησία: Καλύπτει παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δυσφήμηση: Καλύπτει λίβελο και προφορική δυσφήμηση.

Δόλος και Ανεντιμότητα Εργοδοτουμένων: Καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν από δόλο ή ανεντιμότητα των εργοδοτουμένων του ασφαλισμένου.

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.