ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης εργοδότη ασφαλίζει τον εργοδότη για την ευθύνη του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε οποιοδήποτε από τους εργοδοτούμενους του, όπως απαιτείται από την πιο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 έως 2001. Να υπογραμμίσω εδώ την λέξη Ευθύνη, γιατί πολλοί την συγχύζουν την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, με την ασφάλιση υγείας ή ατυχημάτων που αποζημιώνει τον ασφαλισμένο χωρίς απόδειξη ευθύνης. Όσες ασφαλίσεις τελειώνουν με την λέξη Ευθύνη, πρέπει να καταλάβουμε, ότι αποζημιώνουν μόνο και εφόσον αποδείξει ο απαιτητής ότι φταίει ο Ασφαλισμένος για την ζημιά που έπαθε.

Η συμβουλή μας είναι ο εργοδότης να κάνει παράλληλη ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων στους εργοδοτούμενους του, έτσι ώστε σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα, και ο εργοδότης δεν φταίει, τότε ο εργοδοτούμενος να εισπράξει από την ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, παρά να μείνει χωρίς λεφτά.

η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη, πληρώνει μόνο αν ο εργοδοτούμενος αποδείξει ότι ο εργοδότης είχε ευθύνη για το ατύχημα του.

-Σάββας Χριστοφόρου

Τα ακόλουθα είναι τα ελάχιστα όρια όπως ορίζεται από την Κυπριακή Νομοθεσία:

The following are the minimum Limits as specified by Cyprus Law:

  • Όριο ανά Υπάλληλο ανά ατύχημα: €160.000
  • Όριο αποζημίωσης ανά ατύχημα: €3.417.203
  • Συνολικό όριο αποζημίωσης ανά ασφαλιστική περίοδο: € 5.125.804

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.