You have already submitted this form with the same contact details.
Thank you for submitting your details, we will call you back shortly!
Με ενδιαφέρει

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ανικανότητας για εργασία

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του επαγγελματία

Ο κίνδυνος για έναν επαγγελματία να χάσει την ικανότητα του να ασκεί τη δική του συγκεκριμένη εργασία, είναι ορατός, αλλά με τα κατάλληλα προληπτικά βήματα μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ικανότητας για εργασία, Profesco, δίδει τη λύση, καθώς μπορεί να διασφαλίσει αυτό το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο ενός επαγγελματία, δηλαδή την ικανότητα του να απασχολείται στην εργασία που ήδη είχε πριν από οποιοδήποτε ατυχές συμβάν.

Μέχρι στιγμής, τα πλείστα συμβόλαια που βρίσκει κανείς στην ασφαλιστική αγορά, υποχρεώνουν τον Ασφαλιζόμενο να αποδείξει μόνιμη ή/και ολική ανικανότητα για να εξασκήσει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ, προκειμένου να αποζημιωθεί.

Για παράδειγμα εάν ένας οδοντίατρος χάσει το χέρι του και δεν μπορεί να εργασθεί πλέον ως οδοντίατρος, ίσως  να μην  αποζημιωθεί από το ασφαλιστήριο του, με το επιχείρημα ότι μπορεί να εξασκήσει ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, το οποίο δεν απαιτεί χρήση και των δυο χεριών.

Σε ποιους απευθύνεται το Profesco (Professional Cover);

 1. Γιατροί (Χειρουργοί, Οδοντίατροι, Παιδίατροι, Ορθοπεδικοί)
 2. Ελεύθεροι επαγγελματίες (Δικηγόροι, Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Δημοσιογράφοι, Διαφημιστές, Δικηγόροι, Κομμωτές, Γραφίστες)
 3. Καλλιτέχνες (Ζωγράφοι, Μουσικοί, Συνθέτες, Τραγουδιστές, Ηθοποιοί, Καλλιτέχνες θεάματος)
 4. Αθλητές (Ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, αντισφαιριστές)
 5. Στελέχη Επιχειρήσεων Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Οικονομικοί Διευθυντές, Υπεύθυνοι προσωπικού

Η διαφορά του Profesco (Professional Cover)

Τη διέξοδο έρχεται  να φέρει το Ασφαλιστήριο Profesco (Professional Cover).  Η μεγάλη του διαφορά είναι ότι καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο στην περίπτωση ανικανότητας άσκησης του επαγγέλματος που είχε δηλώσει πριν ασφαλιστεί.

Δηλαδή το συμβόλαιο ορίζει ως  Μόνιμη Ολική Ανικανότητα το ατύχημα  ή/και την  ασθένεια που  θα καταστήσουν τον ασφαλισμένο ανίκανο να ασκεί στο μέλλον το συγκεκριμένο επάγγελμα ή απασχόληση που είχε  δηλώσει την έναρξη του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου του. Με τον τρόπο αυτό το PROFESCO παρέχει εξασφάλιση του επιπέδου ζωής των επαγγελματιών, όταν ένα απρόβλεπτο γεγονός τους στερήσει τα εισοδήματα τους.

Σε ποιους απευθύνεται το Profesco

Το συμβόλαιο αυτό απευθύνεται, κυρίως σε επαγγελματίες οι οποίοι δύνανται να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου εισοδήματος τους συνεπεία ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας, τα οποία θα τους καταστήσουν ανίκανους να ασκήσουν μόνιμα πλέον

ή και προσωρινά το συγκεκριμένο επάγγελμα που ασκούσαν προ του συμβάντος (π.χ. ο τραγουδιστής δεν θα μπορεί πλέον να τραγουδά, ο χειρουργός δεν θα μπορεί να χειρουργεί, ο Δικηγόρος δεν θα μπορεί να αγορεύει ή και να παρευρίσκεται στο δικαστήριο, κοκ).

ΤΑ «ΧΡΥΣΑ» ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY PROFESSIONAL COVER (PROFESCO)

 1. Είναι ένα Αυτόνομο ασφαλιστήριο: Το Professional Cover εκδίδεται ως Ασφαλιστήριο με αυτόνομη υπόσταση
 1. Ελευθερία Επιλογής Ασφαλισμένου ποσού: Ο Ασφαλισμένος έχει την ελεύθερη επιλογή να επιλέξει αυτός το ασφαλισμένο ποσό, δηλαδή πόσα θα ασφαλίσει την επαγγελματική του ικανότητα  να ασκεί το επάγγελμα που ασκεί.
 1. Ξεκάθαροι όροι: Το Ασφαλιστήριο παρέχει ξεκάθαρους όρους χωρίς «μικρά» γράμματα και υπο-σημειώσεις
 1. Καταβολή ασφαλίστρων σε μηνιαίες δόσεις: Τα ασφάλιστρα δύνανται να καταβάλλονται με μηνιαίες άτοκες δόσεις
 1. Παρέχεται από κορυφαία συνδικάτα των Lloyd’s of London: Προσφέρεται με την δύναμη και την αξιοπιστία των Lloyds Of London.
 1. Διανέμεται από μια εταιρεία με έμπειρους Ασφαλιστές: Καταρτισμένους, προσοντούχους και έτοιμους να σας εξηγήσουν την κάλυψη και να σας εξυπηρετήσουν

Ασφαλιζόμενο ποσό
Το Ασφαλιζόμενο ποσό με το οποίο θ’ αποζημιωθεί ένας επαγγελματίας σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας του να εργάζεται, υπολογίζεται βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος του Επαγγέλματος που ασκεί. Υπάρχει δυνατότητα το δηλωθέν ποσό να πολλαπλασιαστεί μέχρι και 5 φορές.

Από ποιον προσφέρεται το ασφαλιστήριο
Το ασφαλιστήριο αυτό υπογράφεται από συγκεκριμένα συνδικάτα LLOYD’S και διοχετεύεται στην Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά από την Insurancelink.

αν ένας επαγγελματίας χάσει την επαγγελματική του ικανότητα να εργάζεται, τότε σίγουρα θα επέλθει οικονομικός θάνατος εισοδήματος..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Θάνατος από ατύχημα
Αποζημιώνει το 100% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου μέχρι και €1.000.000 (με δυνατότητα μεγαλύτερου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών).

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για Εργασία από ατύχημα ή/και ασθένεια 
Αποζημιώνει το 100% του Ασφαλιζόμενο κεφαλαίου μέχρι και €1.000.000 .

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα από ατύχημα.
Αποζημιώνει το 60% του εβδομαδιαίου εισοδήματος του ασφαλισμένου με ανώτατο ποσό 5.000  ευρώ ανά  εβδομάδα και μέχρι 104 εβδομάδες. (Εξαιρούνται οι πρώτες 28 ημέρες).

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα από ασθένεια
Αποζημιώνει το 60% του εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό 5,000 ευρώ ανά εβδομάδα και μέχρι 52 εβδομάδες. (Εξαιρούνται οι πρώτες 28 ημέρες).

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος
Αποζημιώνει μέχρι 1.800 ευρώ μετά από ατύχημα. Προϋπόθεση αποτελεί η  κάλυψη Πρόσκαιρης Ολικής ανικανότητας για ατύχημα που περιγράφεται πιο πάνω και  η προσκόμιση  πρωτότυπων αποδείξεων και γνωμάτευση γιατρού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καθορισμός Ασφαλίστρων
Για τον εκάστοτε καθορισμό των ασφαλίστρων, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί λεπτομερώς η Αίτηση και να υπογράφει από το ενδιαφερόμενο για να ασφαλιστεί. Η αίτηση αυτή, θα μελετηθεί από τους Ασφαλιστές οι οποίοι και θα καθορίσουν τα τελικά ασφάλιστρα κατά περίπτωση.
Να σημειωθεί ότι η κάλυψη με ετήσιο ασφάλιστρο κάτω των 200€ δε θα γίνεται δεκτή εκτός αν υπάρχει ειδική συνεννόησή με την Εταιρεία.


Υποβολή Προσφοράς
Αμέσως μόλις καθορισθούν τα ασφάλιστρα, η Εταιρεία μας θα σας παραδώσει μία έντυπη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από μια ΕΝΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, την οποία , εφόσον ο πελάτης αποδεχθεί την κάλυψη, υπογράφει, αναφέροντας, συγχρόνως, και την ακριβή ημερομηνία έναρξης του κινδύνου.

Διευκρίνηση
Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν από Ασφαλιστική Εταιρεία σε Ασφαλιστική Εταιρεία. Αναλόγως του ασφαλιστηρίου που θα σας προτείνουμε, θα σας παράσχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε για την επιλογή της σωστής Ασφάλισης.
Ζητήστε σήμερα την προσφορά μας και εμείς θα επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση για σας σύμφωνα με τις δικές ανάγκες και προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, ότι αγαπάτε να το ασφαλίζετε.