Γνωμάτευση αναφορικά με μηχανοκίνητα οχήματα σε εργοτάξια