Παρουσίαση της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών και Ασφάλισης Εργολάβων (C.A.R.) για την ΠΟΕΕΜ στη δημοσιογραφική εστία