Ποιοί θεωρούνται Διοικητικοί Σύμβουλοι και Αξιωματούχοι και η Ασφάλιση τους. (Directors & Officers liability Insurance)