Συνέπειες της παράβασης καθηκόντος των Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων μιας εταιρείας και η Ασφάλιση τους.