Πάρτυ Χριστουγέννων Insurancelink, Δεκέμβριος 2021