Οι συχνότεροι λόγοι ζημιών σε κατοικίες με στατιστικά στοιχεία για το 2017 όπως παρατίθενται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (Ε.Α.Ε.Ε)